“มูลนิธิโครงการหลวง”คัดดอกไม้สีเหลืองทนร้อน3ชนิด”เบญจมาศ- โซลิกแอสเทอร์-เดเลีย”ตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ ใช้เบญจมาศเป็นหลัก สื่อสมบัติล้ำค่า ร.9 เร่งผลิตต้นพันธุ์ 9,000 กระถาง ออกดอกสะพรั่งช่วงพระราชพิธี

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 60 ดร.ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย นักวิชาการไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวความคืบหน้างานภูมิสถาปัตยกรรม พันธุ์ไม้ตกแต่งพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า กรมศิลปากรได้ประสานและขอความอนุเคราะห์จากโครงการหลวง โดยม.จ.ภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมจัดส่งไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวที่มีสีเหลืองสำหรับตกแต่งพระเมรุมาศในเขตรั้วราชวัติ คัดเลือกไม้ดอกที่ทนกับสภาพอากาศร้อนของกรุงเทพฯ ได้ดี มี 3 ชนิด ได้แก่ เบญจมาศ โซลิกแอสเทอร์ และเดเลีย เลือกพันธุ์ที่เป็นไม้กระถาง จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าการใช้ดอกไม้สดมาประดับตกแต่ง โดยเน้นเบญจมาศเป็นดอกไม้หลักประดับตกแต่งพระเมรุมาศให้มีความสวยงามและสง่างามมากที่สุด อีกทั้งดอกเบญจมาศยังสื่อถึงสมบัติอันล้ำค่าที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้เกษตรกรชาวเขาบนพื้นที่สูง ปัจจุบันมีเกษตรกรในโครงการหลวงปลูกเบญจมาศเป็นอาชีพมากกว่า 150 ราย

ดร.ประภัสสร กล่าวอีกว่า เบญจมาศที่จัดเตรียมไว้มีทั้งสิ้น 6 พันธุ์ เป็นกลุ่มไม้กระถางต้นกะทัดรัด 4 พันธุ์ และกลุ่มต้นสูง 2 พันธุ์ ขณะนี้ส่วนของต้นพันธุ์นั้นทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว โดยเร่งทำต้นพันธุ์เพื่อปักชำและขยายพันธุ์ในกระถางให้ได้จำนวนต้นตามที่ต้องการภายในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อให้ทรงพุ่มเต็มกระถางขนาด 6 นิ้ว จะใช้เวลาราว 3 เดือนจนกระทั่งออกดอก ซึ่งจะตรงกับช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ส่วนเดเลีย เป็นดอกไม้อีกชนิดที่ใช้ประดับตกแต่ง เพราะมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งเรื่องรูปทรงของดอกและสีสันที่สะดุดตา มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ Gallery Cezanne และพันธุ์ Figaro Yellow สองพันธุ์นี้มีความโดดเด่นเรื่องลักษณะทรงต้นเป็นพุ่มกะทัดรัด มีดอกดก กลีบดอกหนาทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนได้ดี โดยพันธุ์ Gallery Cezanne ออกดอกสีเหลืองเข้ม ขณะนี้ต้นพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ทางสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เตรียมพร้อมไว้แล้ว และจะส่งมอบให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงตามกำหนดเวลาที่วางไว้ เพื่อให้ออกดอกตรงกับงานพระราชพิธีพอดี

ดร.ประภัสสร กล่าวต่อไปว่า สำหรับโซลิกแอสเทอร์ ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปลูก โดยโซลิกแอสเทอร์เป็นลูกผสมข้ามระหว่างสร้อยทองกับแอสเทอร์ มีลักษณะดอกเป็นช่อ แตกกิ่งแขนงค่อนข้าง ดอกไม้สีเหลืองขนาดเล็ก เมื่อดอกบานเต็มที่ช่อดอกจะแน่นมีสีเหลืองคล้ายสีทองคำจะงดงามมาก และที่สำคัญทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี และทั้ง 3 ชนิด จะทำต้นพันธุ์เป็นรุ่นๆ เพื่อสำรองไว้หากช่วงพระราชพิธีมีพันธุ์ไม้เสียหาย เช่นเดียวกับทีมนักวิชาการต้องติดตามลงพื้นที่แนะนำเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงที่เตรียมผลิตดอกไม้ร่วมพระราชพิธี

“ดอกไม้ทั้ง 3 ชนิด ที่จัดเตรียมไว้จะมีจำนวนทั้งสิ้น 9,000 กระถาง มีกำหนดจัดส่งร่วมประดับตกแต่งพระเมรุมาศพื้นที่จริงกลางเดือนต.ค. ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่โครงการหลวงเกษตรกรต่างร่วมแรงร่วมใจทำเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ไม้ดอกไม้ประดับบานสะพรั่งงดงามพร้อมใช้ตกแต่งพระเมรุมาศเพื่อส่งเสด็จพระองค์ท่านอย่างสมพระเกียรติ ในหลวง ร.9” ดร.ประภัสสร กล่าว