ราคาทองคำวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 60 ครั้งที่ 2 เวลา 12.58 น. [+50]
ทองคำแท่ง
ซื้อเข้าบาทละ:
20,150 บาท
ขายออกบาทละ: 20,250 บาท

ทองรูปพรรณ
ซื้อเข้าบาทละ:
19,783 บาท
ขายออกบาทละ: 20,750 บาท

ราคาทองคำวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09.29 น. [-100]
ทองคำแท่ง
ซื้อเข้าบาทละ:
20,100 บาท
ขายออกบาทละ: 20,200 บาท

ทองรูปพรรณ
ซื้อเข้าบาทละ:
19,738 บาท
ขายออกบาทละ: 20,700 บาท

ที่มา: สมาคมค้าทองคำ