ความคืบหน้าจัดสร้างประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายประสพสุข รัตน์ใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวความคืบหน้างานปั้นประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ ว่า ขณะนี้ประติมากรของสำนักช่างสิบหมู่และประติมากรจิตอาสาอยู่ระหว่างการขึ้นรูปดินเหนียวโครงสร้างกายภาพรวมขององค์พระพิฆเนศ ที่จะนำไปประดับที่บริเวณชั้นที่ 3 ร่วมกับครุฑ ส่วนแท่นฐานของพระนารายณ์ที่เป็นหน้าครุฑและผลไม้นานาชนิดนั้นดำเนินการคืบหน้าไปแล้วกว่า 70% ขณะที่แท่นฐานพระพรหม พระอินทร์ และพระศิวะ กำลังเร่งดำเนินการปั้นลวดลายประดับ ส่วนครุฑหัวเสากำลังดำเนินการปั้นกายวิภาคทั้ง 2 ขนาด สิงห์ตัวที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดลวดลายประดับ และที่อยู่ระหว่างตกแต่งเครื่องทรงคชสีห์ รวมถึงองค์มหาเทพ พระอินทร์และพระศิวะ ขณะที่ท้าววิรุฬหก 1 ใน 4 ท้าวจตุโลกบาล คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 70 เช่นกัน

นายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ประติมากรชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า ขณะนี้งานปั้นประติมากรรมครุฑยืนองค์ที่ 2 ที่มีรูปกายนกอินทรี ความความสูง 2 เมตร โดยได้ทำการปรับแต่งในส่วนของปีกทั้งสองข้าง ที่กางปีกกว้างก่อนหน้านี้ทำการปรับระดับของปีกลดลงเล็กน้อย เพื่อที่ปีกของครุฑจะไม่บดบังพญานาคบนชานชาลาของพระเมรุมาศ แล้วเพิ่มลายดอกบัวเข้าไปให้เหมือนร่วมอยู่กับพญานาค ในส่วนของการลงลวดลายองค์ครุฑยืนนี้ เหลือเพียงตกแต่งรายละเอียดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้การดำเนินการจะแล้วเสร็จพร้อมส่งทำพิมพ์ และหล่อไฟเบอร์กลาสตามลำดับขั้นตอนต่อไป