วันที่ 18 มิ.ย.60 ประชาชนที่ชอบเล่นโยคะมารวมตัวกันที่สนามหญ้าหน้ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนื่องในวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติถือให้เป็นวันโยคะสากล