คลิป เหตุการณ์ ไฟไหม้หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

https://www.youtube.com/watch?v=5eOmGZBV-k4