ล้างถัง-ระบายตะกอน/เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบ

สุรินทร์ : นางรัญซลี รุ่งรัตนาอุบล ผอ.สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า จากกรณีชาวบ้าน ทต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำประปาที่ใช้มีกลิ่นและขุ่น เรื่องดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอเรียนชี้แจงว่าเนื่องจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีฝนตกอย่างหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาของ กปภ.สาขาศีขรภูมิ จนเต็มความจุของอ่าง ส่งผลให้น้ำดิบมีค่าความขุ่นสูง ประกอบกับปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงเพราะมีซากวัชพืช หญ้า สาหร่าย ที่แช่สะสมอยู่ทำให้น้ำเริ่มมีกลิ่น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำประปาขุ่น และมีกลิ่น

“กปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้ดำเนินการแก้ไขทันทีโดยเร่งกำจัดวัชพืชบริเวณที่สูบน้ำดิบและทำการปรับจ่ายสารเคมีให้เหมาะสมกับคุณภาพของน้ำดิบ ล้างถังตกตะกอน และเร่งระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบที่โรงกรองน้ำตลอดเวลา เพื่อให้สถานการณ์น้ำประปาเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้ร่วมประชุมกับ อ.ศีขรภูมิ ทต.สีขรภูมิ และผู้แทนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามราถติดต่อได้ที่ กปภ.ศีขรภูมิ โทร 0-4456-1287” นางรัญซลี กล่าว