นครราชสีมา : จากกรณีการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ขอนแก่น-ชุมทางถนนจิระ-มาบกะเบา ช่วงเส้นทางผ่านเขตเมือง นครราชสีมา ตั้งแต่สถานีภูเขาลาด อ.เมือง ถึงสถานีบ้านเกาะ อ.เมือง ซึ่งมีจุดตัดเป็นถนนข้ามทางรถไฟ รวมทั้งสิ้น 23 จุด บทสรุปการประชาพิจารณ์ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำหนดเป็นทางรถไฟบนดินก่อสร้างคู่ขนานกับทางรถไฟเดิม ซึ่งต้องปิดจุดตัดถาวร โดยก่อสร้างทางต่างระดับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟจำนวน 5 จุด ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยเฉพาะทางข้ามถนนพิบูลละเอียด บริเวณห้าแยกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ชาวเมืองโคราช มีความยินดีที่รัฐบาล และ รฟท. นำความเจริญมาสู่จังหวัดนครราชสีมา โดยลงทุนก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ซึ่งใช้งบหลายหมื่นล้านบาท แต่สิ่งที่ยังเป็นห่วงและกังวล หากทางรถไฟไม่ยกระดับช่วงผ่านตัวเมือง อนาคตจะส่งผลกระทบ ในการเดินทางสัญจรทั้งสองฝั่ง มีความยากลำบากมากขึ้น รวมทั้งมีผลต่อระบบระบายน้ำเนื่องจากทน.นครราชสีมา ได้วางแนวท่อระบายน้ำเลียบทางรถไฟลงลำตะคอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมือง จึงขอให้รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณายกระดับทางรถไฟทางคู่ผ่านเมืองโคราช ไม่ให้ถูกทางรถไฟแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝั่งรวมทั้งประสานงาน อปท.ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นำเสนอชี้แจงต่อ สนข. และรัฐบาล เชื่อรัฐบาลต้องยอมรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน