วิทยาลัยดุสิตธานี เชิญชวนผู้สนใจงานด้านอุตสาหกรรมบริการและผู้ที่ทำงานในธุรกิจโรงแรม อาหาร รวมถึงการท่องเที่ยว เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคต

โดยวิทยาลัยฯ เปิดสอนในหลากหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ หลักสูตรขนมไทย หลักสูตรการทำลาเต้อาทฉบับบาริสต้า หลักสูตรการประกอบอาหารตะวันตก หลักสูตรงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อคนโรงแรม เป็นต้น

สนใจสอบถามรายละเอียดที่แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี (ข้างศูนย์การค้าซีคอนสแควร์) ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โทร.0-2721-8469-72 เว็บไซต์ www.facebook.com/trainingdtc และ www.dtc.ac.th

----------------------