29 มิ.ย.นี้ หลังเกิดเหตุบ่อยครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยหลังประชุมคณะผู้บริหารกทม. ถึงมาตรฐานความปลอดภัยของการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่กทม. ว่า ขณะนี้ในพื้นที่กทม.มีการก่อสร้างจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการก่อสร้างส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินหลายครั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน กทม.จึงกำหนดจัดการประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย.60 โดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ หน่วยงานในสังกัดกทม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร ตลอดจนเจ้าของโครงการและผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อหารือถึงมาตรฐานการก่อสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน การใช้พื้นที่ในการก่อสร้างที่เหมาะสมและจำเป็น เป็นต้น