กทม.-รพ.กล้วยน้ำไทฯ ให้โอกาสเยาวชนที่ขาดแคลน-ด้อยโอกาส ได้เรียนต่อ 2หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ได้ทุนตลอดหลักสูตร พร้อมอาหาร-ที่พัก จบแล้วได้งานในเครือรพ.กล้วยน้ำไท ทั้งยังมีโอกาสได้เรียนต่อตปท.ด้วย

นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า กทม.ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน กทม.ที่จบ ม.3หรือ ม.6 หรือเยาวชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ที่จบม.3, ม.6 ปวช. หรือปวส. ขึ้นไป เพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกพนักงาน รพ.กล้วยน้ำไท 2หลักสูตรคือ หลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล สาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ เรียน 6 เดือน และหลักสูตรสาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล (Nurse Aid) เรียน 1 ปี โดยให้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายตรวจร่างกายและประกันสุขภาพ ชุดฟอร์ม ที่พัก อาหาร3มื้อ และซักรีด เมื่อเรียนจบ สามารถเข้าทำงานกับบริษัทในเครือรพ.กล้วยน้ำไท รายได้เฉลี่ย12,000 – 20,000บาท/เดือน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบมีนักศึกษาบางส่วนที่จบปริญญาตรีแต่ยังไม่มีงานทำ แล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้ เมื่อเรียนจบก็ประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาลและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ซึ่งโรงพยาบาลยังร่วมกับวิทยาลัยแวนคูเวอร์ คอมมูนิตี้ ประเทศแคนาดา ให้นักเรียนของโรงเรียนฯศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลทั้งใน-ต่างประเทศอีกด้วย สนใจสมัครขอรับทุนได้ที่ 0-2769-2000 ต่อ 7301-4 , 095-275-5565