เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.60 นายสุทิน บัวตูม โฆษกสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4-16 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายเอกสิทธิ์ คุณานันทะกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมประจำปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO สมัยที่ 106 ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 169 ประเทศ พร้อมคณะผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างของประเทศไทย โดยในวันที่ 12 มิ.ย.60 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกคณะประสานงาน ซึ่งจากการลงคะแนนเพื่อเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการบริหารสูงสุดของ ILO ในตำแหน่งสมาชิกประจำ เรียกว่า Regular Member สำหรับวาระปี 2560 2563 ปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจอย่างท่วมท้นจากการทำงานที่ผ่านมา จึงได้รับเสียงสนับสนุนจำนวน 230 เสียงจากผู้แทนรัฐบาลที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนน 251 เสียง ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเซีย และ 4 ประเทศที่รับเลือกตั้งลองลงมา คือ เกาหลีใต้ 229 เสียง บาร์เรน และอีหร่าน 223 เสียง

"โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารองค์การแรงงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังจะมีบทบาทนำในอนุภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ในฐานะผู้ประสานงานอาเซี่ยนในกรอบที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สำหรับการประชุมในวันที่ 13 มิ.ย.60 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารแรงงานในหัวข้อ ริเริ่มสีเขียว และได้เข้าพบ Mr Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO เพื่อมอบสัตยาบันสารอนุสัญญา ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ" นายสุทิน กล่าว

ทางด้าน นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า นับว่า เป็นเกียรติยศสูงสุดที่ประเทศไทยได้คะแนนไว้วางใจสูงสุด จากกลุ่มประเทศสมาชิก เพราะกลุ่มประเทศสมาชิก ILO พิจารณาจากบทบาท ผลงานที่ชัดเจนของประเทศไทยและความร่วมมือที่ดีเยี่ยมระหว่างภาครัฐและเอกชน