นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน(THAIFA) เปิดเผยว่า สมาคมตัวแทนฯได้จัดงานปฐมนิเทศคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี พ.ศ. 2560-2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง Infinity II ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถ.พระราม 4

ในการนี้ทางสมาคมตัวแทนฯได้เชิญอดีตนายกสมาคมฯมาให้วิสัยทัศน์ และคำแนะนำและแนวคิดในการทำงานให้กับคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ ซึ่งมีอดีตนายกสมาคมฯที่ผ่านมาเข้าร่วม โดยมีนายสุพัฒน์ เลิศพนมวรรณ อดีตนายกฯให้เกียรติประธานเปิดงานและให้โอวาท พร้อมทั้งอดีตนายกฯท่านอื่นๆอาทิเช่นนายชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ ,นายบุญชัย หรูตระกูล ,นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ และนายกฯผ่านพ้นนายทวีเดช งามขจรกุล จากนั้นในช่วงบ่าย ก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ทั้งคณะ พร้อมกับรับมอบงานที่คณะกรรมการฯชุดทำไว้เพื่อสานต่อ

พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการแถลงถึงกิจกรรมของสมาคมตัวแทนฯที่จะดำเนินการในครึ่งหลังของปีนี้มีอะไรบ้าง อาทิเช่น ในวันที่20ก.ค.2560 สมาคมฯจะจัดงานรับรางวัล100 อันดับนักขายที่ผลิตงานเบี้ยประกันสูงสุด พร้อมกับมีการจัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ National Agents of the Year Awards (NAA) จากนั้นในวันที่ 10 ส.ค.2560 มีกำหนดการจัดงานสัมมนาThaifa Convention ซึ่งจะเป็นการจัดงานสัมนาวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ของปี ในงานนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner )อีกด้วย เป็นต้น