"เอกอัครราชทูตมาเลเซีย" เยี่ยมคารวะ "นายกฯ" ในโอกาสพ้นหน้าที่ ยืนยันสัมพันธ์แน่นแฟ้น ชมไทยแก้สถานการณ์ใต้อย่างสันติวิธี

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 มิ.ย.60 ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ดาโต๊ะ นาซีระห์ บินตี ฮุสซัยน์ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตมาเลเซียที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการขับเคลื่อนกลไกทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยไทยและมาเลเซียจะเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลอง

พล.ท.วีรชน กล่าวอีกว่า ด้านความมั่นคง ไทยและมาเลเซียพร้อมกระชับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง รวมถึงการปฏิบัติการในประเด็นความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในการนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณมาเลเซียที่อำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากมาเลเซียต่อไป พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วย

พล.ท.วีรชน กล่าวว่าทั้งนี้เอกอัครราชทูตมาเลเซีย กล่าวว่าเห็นพัฒนาการในแก้ไขสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของไทยที่ใช้กระบวนการเจรจาโดยสันติวิธี
สำหรับการขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์และด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง และการเชื่อมโยงส่วนขยายด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัมนั้น นายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรกระทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่กับการพิจารณาการกำหนดจุดเชื่อมโยงส่วนขยายของด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เพื่อเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาสภาพจราจรแออัดที่ด่านดังกล่าวอย่างครบวงจรและยั่งยืน โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมาเลเซีย แสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ในไทยอย่างดีมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่ามาเลเซียพร้อมให้การสนับสนุนไทยในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ และภูมิภาคอาเซียน