ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเสริมความรู้ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย หรือนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก บางครั้งผู้บริโภคมักถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือมาตรฐาน ก็อาจจะสร้างความเสียหายหรือเสียประโยชน์ของผู้บริโภคได้

วันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จะมาเล่าให้ฟังและชี้ประเด็นสำคัญให้สื่อมวลชนได้รับทราบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอให้สาธารณชนได้รับประโยชน์ต่อไป

NECTEC technical sharing ครั้งที่ 2 "การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโทรศัพท์มือถือ"

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม YT101B อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ถนนโยธี) ภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี กรุงเทพฯ

เวลา 9.50 น. ลงทะเบียน

เวลา 10.00 น. กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโทรศัพท์มือถือ และประเด็นที่สื่อควรจับตามอง โดย ดร.กมล เอื้อชินกุล หัวหน้างานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ECEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เวลา 10.30 น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และซักถามจากประเด็นที่เกิดขึ้น
เวลา 11.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

จองที่นั่ง หรือสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์เนคเทค คุณสายพิณ 081 899 1380 / คุณปวีณา 061 868 2965