การเคหะแห่งชาติรับลูกกระทรวงพาณิชย์ทันใจ เร่งจัดตั้งตลาดเคหะประชารัฐสนองนโยบายรัฐบาล ประเดิมแห่งแรกที่โครงการเคหะคลองจั่นภายในกันยายนนี้ เผยแนวทางขับเคลื่อนต้องสร้างจุดต่างจากตลาดทั่วไปเพื่อความยั่งยืน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการตลาดเคหะประชารัฐหลังได้หารือเบื้องต้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้วว่า ในชั้นต้นการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดทำตลาดเคหะประชารัฐในพื้นที่กรุงเทพฯ 4 แห่ง ได้แก่ คลองจั่น ดินแดง ห้วยขวาง และบ่อนไก่
โดยนำร่องที่คลองจั่นก่อน เพื่อเร่งเปิดดำเนินการให้เสร็จทันภายในเดือนกันยายน ศกนี้

“เรามีเคหะชุมชนทั่วประเทศทั้งหมดมากถึง 680 แห่ง แต่ต้องคัดเลือกความเหมาะสม อย่างในกรุงเทพฯมีอยู่หลายแห่ง แต่ที่มีศักยภาพสูงในเบื้องต้น 4 แห่งก่อน โดยใช้พื้นที่โครงการเคหะคลองจั่นเป็นโครงการนำร่อง และกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดตั้ง”

ดร.ธัชพล กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญในการจัดตั้งตลาดประชารัฐ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ สถานที่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย สินค้า และการบริหารจัดการ ซึ่งการเคหะฯ มีรองรับอยู่แล้วถึง 3 ปัจจัยแรก ส่วนที่เหลืออีก 2 ปัจจัยจะหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความแตกต่างจากตลาดทั่วไป และทำให้ยั่งยืนได้ โดยแยกเป็นโซนๆ ที่มีความชัดเจนในตัว พร้อมกับยกตัวอย่างอาหารปักษ์ใต้ในโครงการเคหะคลองจั่นที่รู้จักกันดีสามารถนำมาขยายผลเป็นส่วนหนึ่งของตลาดประชารัฐ ร่วมกับสินค้าออร์แกนิก และสินค้าอื่นๆ ที่จำเป็น

“สำหรับการเคหะฯ เอง เป็นการใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้อาศัยในโครงการเองก็มีรายได้จากการขายสินค้า ส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นการเพิ่มกำลังการบริโภค ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและประเทศสะพัดยิ่งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล”ในปี 2561 การเคหะฯ วางแผนหารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขยายตลาดเคหะประชารัฐไปตามภูมิภาครวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพ