พังงา : นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา กล่าวว่า หลังจากสภา อบจ.พังงาได้มีมติรับโอนถนนเทศบาลบำรุง ช่วงสี่แยกเจริญราษฎร์ ไปถึงสี่แยก รพช. ระยะทาง 1.120 กิโลเมตร เข้ามาดูแล พร้อมทั้งอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวนเงินกว่า 18 ล้านบาท เพื่อทำการปรับปรุงถนนเส้นนี้ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่ได้ติดขัดปัญหาบางประการทำให้ไม่สามารถเข้ามาปรับปรุงได้ และล่าสุด ทาง อบจ.พังงา ได้ออกแบบถนนสี่ช่องทางจราจรพร้อม เกาะกลาง คูระบายน้ำและระบบไฟฟ้า ที่มีลักษณะสวยงาม พร้อมเป็นประตูเข้าเมืองพังงา และเป็นเส้นทางผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา โดยทาง อบจ.พังงา ได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 4 เดือน

“ถนนเส้นนี้ถือเป็นถนนเจ้าปัญหา ที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพราะเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว เทศบาลเมืองพังงาได้ของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาก่อสร้างในเขตของ อบต.ถ้ำน้ำผุดเพื่อเป็นถนนเข้าสู่ตัวเมืองและเชื่อมกับถนนเลี่ยงเมืองพังงา หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรม ไม่ค่อยมีการดูแล ทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง สูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน และขอยืนยันต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาว่า หลังจากนี้ไม่เกิน 4 เดือน ชาวพังงาและผู้ที่สัญจรไปมาจะได้ใช้อย่างแน่นอน” นายบำรุง กล่าว