ผุดโครงการวารีบำบัดให้ผู้สูงอายุ / ลดการบาดเจ็บการออกกำลังกาย

นครปฐม : นายเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เปิดเผยว่า เทศบาลนครนครปฐมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง 77 แห่ง ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและหลายครอบครัวได้ให้ความใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครัวแต่ก็ยังประสบปัญหากับการบริหารหรือออกกำลังการที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือล้มในช่วงการออกกำลังกาย รวมถึงประชาชนที่มีอาการบาดเจ็บหรือไม่สามารถออกกำลังกายตามปกติได้ โดยเรื่องนี้ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดหากิจกรรมในการส่งเสริมการออกำลังกายให้กับผู้สูงอายุโดยการออกำลังกายทางน้ำ (Hydrotherapy)

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวว่า สำหรับ วารีบำบัด เป็นการเอาคุณสมบัติของน้ำ มาใช้เฉพาะเจาะจง เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย วารีบำบัดมีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่า น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของการออกกำลังกาย และยังมีอยู่ในอาหารส่วนใหญ่ น้ำไม่ว่าจะอยู่ในสรูปแบบของเหลว ของแข็งหรือ หรือไอน้ำ จะสามารถช่วยให้ผ่อนคลาย ลดอาการปวดเกร็ง ซึ่งปัจจุบัน วารีบำบัด มีการนำมาใช้ในหลายรูปแบบทั้งการรักษา บำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ ของร่างกายและส่งเสริมความงาม เป็นที่นิยมไปทั่วโลก โดยการจัดกิจกรรมนั้นจะมีการเชิญชวนประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนสถานที่และนักวิชาการที่มีความเข้าใจมาร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ชัดเจนที่จะได้รับสุขภาพและสันทนานการที่ดีในชุมชน

ด้าน จ่าสิบตรี กิตติพงษ์ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สำหรับนโยบายของเทศบาลนครนครปฐม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้เข้าสำรวจและเชิญชวนไปยัง 77 ชุนในเขตเทศบาลนครนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่าง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 60 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น. ที่สระว่ายน้ำเทศบาลนครนครปฐม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ดี และให้ประชาชนทั่วไปสามารถออกกำลังกายเพื่อลดความบาดเจ็บได้ รวมถึงปลูกฝังค่านิยมในการออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี และห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ