14 ก.ค.60 นายสวิชย์ บำรุงสุข ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ เป็นตัวแทน นสพ.สยามรัฐ รับรางวัล Rubber Awards 2017 ด้านสื่อมวลชน ในงานสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 3 "RAOT on The Move : นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" โดยมี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี พระราม 9 กรุงเทพฯ