สพม.19 ประเมินเตรียมต่อยอดครูไทยสอนภาษาจีน

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เข้าสังเกตการณ์การประเมินครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ในสังกัด สพม.19 จำนวน 24 คน โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใต้โครงการสำรวจศักยภาพด้านภาษาจีนของครูชาวไทย เพื่อจัดระดับและพัฒนาต่อยอด จัดที่โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย

------------------------