แหล่งผลิตท่าพระบางกอกใหญ่ ตรวจวิเคราะห์เข้าข่ายอาหารปลอม กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินคดี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศผลตรวจพิสูจน์อาหาร ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วเค็ม ฉลากระบุ “ซีอิ๊วเค็ม ตราซังฮี้ ซอสถั่วเหลือง เลขสารบบอาหาร 10-1-03340-1-0005 ผลิตโดย เฮ้าย่งเซ้ง เลขที่ 456 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. ส่วนประกอบ ถั่วเหลือง 60% น้ำเกลือ 34.5% น้ำตาลทราย 5% ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (ผงชูรส) 0.5% ผลิต 30759 ปริมาตรสุทธิ 530 ซม.

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบไอโอดีน 0.87 มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า 6 และไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งไม่เข้ามาตรฐานถึงขนาดผลการตรวจวิเคราะห์ ปรากฏว่าปริมาณไอโอดีนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เป็นคุณค่าทางอาหาร ขาดเกินกว่าร้อยละสามสิบจากเกณฑ์ต่ำสุด เข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ตามมาตรา 27 (5) ฝ่าฝืนมาตรา 25 (2) มีโทษตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ ห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท

จึงประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป