"สนามบินสุวรรณภูมิ"แจงกรณีจอแสดงตารางเที่ยวบินภายในอาคารผู้โดยสารขัดข้อง เหตุระบบ FIDS ขัดข้อง คาดแล้วเสร็จ 18 ก.ค.นี้

วันที่ 17 ก.ค.60 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ(ทอท.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีการเผยแแพร่ภาพจอแสดงตารางเที่ยวบินภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขัดข้องทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น ทสภ. ขอชี้แจงว่า เหตุขัดข้องดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2560 โดยในเวลาประมาณ 05.00 น. ได้เกิดเหตุขัดข้องกับระบบการทำงานของจอแสดงตารางเที่ยวบินภายในอาคารผู้โดยสาร (Flight Information Display System หรือ FIDS) ส่งผลให้จอเหนือเคาน์เตอร์เช็คอินไม่สามารถแสดงข้อมูลสายการบิน และจอแสดงข้อมูลเที่ยวบินรวม ไม่สามารถแสดงภาพตารางเที่ยวบินได้

โดยบนหน้าจอปรากฏเป็นภาพ Blue Screen แทน โดยการเกิดเหตุขัดข้องในครั้งนี้ ส่งผลกระทบกับจอแสดงภาพตามจุดต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินบางจุดประมาณ 214 จอ จากที่มีทั้งหมด 1,040 จอ ซึ่งเมื่อได้รับแจ้งเหตุ ทสภ. ได้เข้าแก้ไขข้อขัดข้องในเบื้องต้นโดยการทยอยลงโปรแกรมใหม่เพื่อปรับปรุงการทำงานของจอแสดงภาพที่ขัดข้องในทันที ทำให้จอแสดงภาพตามจุดต่างๆ ทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว

สำหรับสาเหตุของการเกิดข้อขัดข้องกับการทำงานของระบบ FIDS ในครั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สืบเนื่องมาจากโปรแกรมการทำงานของระบบ FIDS ภายในชุดสร้างภาพ Graphic Display Unit (GDU) ของประเภทจอแสดงผลปลายทางขัดข้อง ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ทสภ. ได้แจ้งให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลระบบดังกล่าว ดำเนินการ update โปรแกรมการทำงานของระบบ FIDS ภายใน GDU ของจอแสดงผลทุกตัวแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 อย่างแน่นอน ซึ่งขณะนี้การให้บริการผู้โดยสารภายใน ทสภ. ยังเป็นไปตามปกติ

ทั้งนี้ ทสภ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลตารางเที่ยวบินสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.suvarnabhumiairport.com หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือโทรสอบถามได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง