สำนักการะบายน้ำ กทม. แจ้งสถานการณ์ฝนในพื้นที่ กทม. เมื่อเวลา 17.00 น. ฝนเล็กน้อย จ.ราชบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร และฝนเล็กน้อยรอยต่อเขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตบางแค เขตบางบอน เขตหนองแขม เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้