กกต.ติวเข้มเตรียมงานจัดเลือกตั้งวางกรอบทำงานตั้งตุ๊กตาหย่อนบัตร ส.ค.61 ด้าน จนท.กกต.ห่วงปมนับจำนวน ส.ส. ต้องรอ กรธ.พิจารณาให้ชัด

วันที่ 17 ก.ค.60 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง โดยผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วย รองเลขาธิการ กกต.ทุกด้านกิจการ, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ตรวจการ, ผู้บริหารด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง, ผู้แทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 24 จังหวัด, พนักงาน, เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน กกต. ในการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น โดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. กล่าวว่า แม้ กกต.ชุดนี้จะถูกเซตซีโร่ แต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้คนที่มารับงานต่อจากเราสบาย และจะมีการทำข้อสังเกตต่างๆส่งให้ กกต.ชุดใหม่พิจารณาด้วย ทั้งนี้ตนไม่กังวลแม้การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กกต.ชุดใหม่ เพราะผู้บริหาร กกต.หลายคนมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกว่า 19 ปี แต่ในส่วนของการเตรียมการเลือกตั้งนั้นในส่วนของการสรรหาและแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่จะต้องจับสลากลงแต่ละจังหวัด ซึ่งอาจจะมีปัญหาว่าบางคนได้รับเลือกและได้แต่งตั้งแล้วแต่ไม่อยากไป รวมทั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดังนั้นจะต้องมีการเตรียมการให้ดี รวมไปถึงเรื่องการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. แม้ตอนนี้เรายังไม่เห็น ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.แต่การเตรียมการตามร่างกฎหมาย ที่เราส่งให้ กรธ.พิจารณา ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี และหาก กรธ.มีการแก้ไขเนื้อหาร่างกฎหมายดังกล่าวในส่วนใด เราก็สามารถแก้ไขการเตรียมการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง อาทิ การจัดที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ, การรับสมัครเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต, การรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการผ่านแอปพลิเคชั่น Rapid Report, การใช้แอปพลิเคชั่นดาวเหนือ, การจัดเตรียมหีบบัตรเลือกตั้งรุ่นใหม่ และการเตรียมสรรหาและแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นต้น และที่น่าสนใจคือการรายงานการติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกต.มองว่า เรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาในการเลือกตั้ง ส.ส. คือเรื่องการคำนวณจำนวน ส.ส. ภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องรอดูว่า กรธ.จะพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างไร ส่วนกรอบเวลาในการเตรียมการในส่วนการเลือกตั้ง ส.ส.นั้น ได้มีการกำหนดคร่าวๆเพื่อใช้ในการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง โดยวางกรอบว่า ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค.61 จากนั้นกกต.จะมีการออกระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ได้ในช่วงต้นเดือน เม.ย.61 หลังจากนั้นจะมีการแบ่งเขตเลือกตั้ง จากนั้นช่วงวันที่ 9 มิ.ย.61 คาดว่า กกต.จะสามารถประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร วันเวลาและสถานที่ในการจับสลากของพรรคการเมือง การเสนอชื่อนายกฯ รวมไปถึงการยื่นบัญชีสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ส่วนการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อนั้น วางกรอบไว้ในช่วงวันที่ 2-6 ก.ค.61 ขณะที่การจัดการเลือกตั้งตามกรอบเวลาดังกล่าววางไว้ในวันที่ 19 ส.ค.61 ทั้งนี้นอกจากการเลือกตั้ง ส.ส.แล้วยังมีการวางกรอบเวลาในการสรรหา ส.ว.ว่า อาจจะแล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. โดยวางกรอบว่าจะประกาศผลรายชื่อ ส.ว. 200 คน ในวันที่ 8 มิ.ย.61

ทั้งนี้นายศุภชัย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า กรณีที่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งได้เสนอแผนการทำงานและระบุว่าถึงวันเลือกตั้งที่อาจจะมีขึ้นตามโรดแมปของรัฐบาลว่าเป็นวันที่ 19 ส.ค.61 นั้นว่า เป็นตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ยังไม่ได้กำหนด เพราะกฎหมายยังไม่ออก กกต.ต้องมีแผนไทม์ไลน์เพื่อกำหนดการทำงาน หากไม่มีก็จะทำให้การทำงานเกิดความฉุกละหุกได้