ภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ กล่าวภาพรวมว่า การก่อสร้างพระเมรุมาศคืบหน้าร้อยละ 75 เร็วกว่าแผนที่วางไว้ ได้ขยายแบบสถาปัตยกรรมบุษบกประธาน ซ่างและหอเปลื้องเสร็จแล้ว อีกทั้งติดตั้งส่วนเครื่องยอด และกรุหลังคา พ่นสีทองเกือบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมสาบสีลวดลาย ผ้าทองย่นประดับผนังพระเมรุมาศ ส่วนพระที่นั่งทรงธรรมคืบหน้าร้อยละ 85 คงเหลือติดตั้งรวยระกาจั่วมุขประธาน ส่วนงานตกแต่งภายในได้ลงสีเดินกรอบทองเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างประดับลวดลายผ้าทองย่นเสา คาน และดาวเพดาน จากนั้นจะเริ่มงานตกแต่งห้องประทับและห้องรับรองพระราชอาคันตุกะ


ส่วนศาลาลูกขุนคืบหน้าร้อยละ 80 โดยได้ติดตั้งงานสถาปัตยกรรมศาลาลูกขุน 1 และ 2 เสร็จแล้ว เริ่มงานติดตั้งลวดลายกรอบและดาวเพดาน ส่วนศาลาลูกขุน 3 ได้นำโครงสร้างเข้ามาติดตั้งภายในบริเวณที่ก่อสร้างแล้ว ขณะที่ทับเกษตร ทิม ได้ติดตั้งซุ้มคูหาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างก่อผนังและตกแต่งช่องลูกฟัก และเดินระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำ

สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าวจำลองและแก้มลิง ได้ปรับระดับและขุดบ่อ หล่อคันนารูปเลข ๙ แล้ว ส่วนพื้นลานมณฑลพิธี ได้ปูพื้นบล็อกซีเมนต์ไปมากกว่าครึ่ง เริ่มนำไม้ตะโกดัดลงดินตามจุดที่กำหนด ส่วนพลับพลายกสนามหลวง ได้ขึ้นโครงสร้างและปูพื้นแล้วเริ่มงานกรุหลังคาปะรำและติดตั้งสถาปัตยกรรม พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ และพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อยู่ระหว่างการติดตั้งรวยระกา หน้าบัน กระจัง และงานสถาปัตยกรรม ส่วนเกยลา ได้ทดลองประกอบโครงสร้างที่โรงงาน เตรียมเข้ามาติดตั้งยังพื้นที่กำแพงแก้วหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ส่วนภาพรวมงานศิลปกรรมคืบหน้าร้อยละ 70 โดยองค์มหาเทพ พระพรหม พระนารายณ์ เทวดานั่งและยืน ครุฑ สัตว์ประจำทิศ ช้าง ม้า โค สิงห์ นาคราวบันได เทพนมและเทพชุมนุมรอบฐานพระเมรุมาศ ได้หล่อ และลงสีแล้ว ส่วนฉากบังเพลิงและจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม ช่างกำลังลงสีรายละเอียด นอกจากนี้ยังได้ทำโครงสร้างรั้วราชวัติไปแล้วร้อยละ 80 ฉลุโลหะลายกลีบบัว ส่วนงานจัดสร้างพระโกศจันทน์ คืบหน้าร้อยละ 80 งานจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ 4 แบบ จำนวน 6 องค์ได้จัดทำหุ่นต้นแบบแล้วเสร็จ

“ส่วนงานบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถ พระที่นั่งราเชนทรยาน ได้ปิดทองประดับกระจกเสร็จแล้วประมาณร้อยละ 80 ราชรถน้อยจัดทำลวดลายแกะสลักขึ้นใหม่ อยู่ระหว่างปิดทองประดับกระจกคืบร้อยละ 70 งานจัดสร้างราชรถปืนใหญ่และพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย อยู่ระหว่าง แกะสลักลวดลายและปิดทองประดับกระจกคืบหน้ามากกว่าร้อยละ70” พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าว