แสงไทย เค้าภูไทย

คนไทยท่องสื่อออนไลน์หนักจนติดอันดับ 8 ของโลก เจนวายเจนเอ็กซ์ อัตราเล่นขยายตัวพรวด จดทะเบียนซิมผ่านหลัก 80 ล้านเลขหมาย

การสำรวจการใช้เวลากับ social media ของ Insight อันเป็นกลุ่มวิเคราะห์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ทำกันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2516 คือ 1 ปีกับ 20 กว่าวันผ่านมา พบว่า ไทยอยู่อันดับ 8 ของชาติที่ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดในโลก

สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้กันมากที่สุดในคือ Facebook, Skype และ WhatsApp อุปกรณ์ที่ใช้มากที่สุดคือสมาร์ทโฟน

ประเทศที่ประชากรใช้เวลากับ สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันมากที่สุด 10 อันดับ คือ

1.ฟิลิปปินส์ 3.7 ชั่วโมง เวลาที่ใช้กับอินเตอร์เน็ต 5.2 ชั่วโมง
2. บราซิล 3.3 ชั่วโมง เวลาที่ใช้กับอินเตอร์เน็ต 5.2 ชั่วโมง
3.เม็กซิโก 3.2 ชั่วโมง ใช้เวลากับอินเตอร์เน็ต4.6 ชั่วโมง
4. อาร์เจนติน่า 3.2 ชั่วโมง ใช้อินเตอร์เน็ต 4.7 ชั่วโมง
5.สหรัฐอาหรับเอเมอเรตส์(UAE) 3 ชั่วโมง ใช้อินเตอร์เน็ต 4.4 ชั่วโมง
6.มาเลเซีย 3 ชั่วโมง ใช้อินเตอร์เน็ต 4.6 ชั่วโมง
7.ซาอุดิอาเรเบีย 2.9 ชั่วโมง ใช้อินเตอร์เน็ต 4.1 ชั่วโมง
8. ไทย ใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์ก 2.9 ชั่วโมง ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านเดสก์ท็อปและแล็พท็อป 4.7 ชั่วโมงต่อวัน ผ่านสมาร์ทโฟน 3.9 ชั่วโมง ประชากรที่ใช้โซเชียลมีเดียประจำคิดเป็น 58% ของประชากรทั้งประเทศ
9.อินโดนีเซีย 2.7 ชั่วโมงใช้กับอินเตอร์เน็ต 4.7 ชั่วโมง
10.แอฟริกาใต้ 2.7 ชั่วโมง ใช้กับอินเตอร์เน็ต 4.7 ชั่วโมง
สำหรับประเทศไทย กลุ่มประชากรที่ใช้เวลากับอินเตอร์เตมากที่สุด ผลการสำรวจเมื่อปี 2556เป็นกลุ่มอายุเลย 40 ขึ้นไป

แต่ล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว พบว่าอัตราขยายตัวของกลุ่มผู้ใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตมากที่สุดเป็นกลุ่มเจนวายกับกลุ่มเจนเอ็กซ์

เจนวายหรือเจนเนอเรชั่นวาย ( Generation Y) เป็นคำเรียกชื่อคนรุ่นที่เติบโตมากับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ซึ่งเทียบกับช่วงเวลาคือ 1980-2000 ( พ.ศ. 2423-2543) เทียบอายุก็ตกช่วงระหว่าง 17-37

ในช่วงเจนวายนี้ ยังมีอีกรุ่นอายุหนึ่งทับซ้อนกันแบบเหลื่อมๆอยู่ คือ Generation X หรือ เจนเอ็กซ์ ช่วงอายุ 30-44 ปี

ช่วงอายุที่ห่างกันนี้ งมีเจนวายส่วนหนึ่งเป็นลูกของเจนเอ็กซ์

ความฝันของคน 2 วัยนี้คือการมีการศึกษาสูงระดับปริญญาตรี การมีงานทำดีๆมีรายได้สูงๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

คนเจนวาย นี้ หากไม่เอาช่วงอายุ 17-24 มาเฉลี่ยเวลาใช้อินเตอร์เน็ต คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดแต่เมื่อไปเฉลี่ยกับกลุ่มอายุเลย 24 ขึ้นไป ก็พลอยทำให้ต่ำลงด้วย

คนไทยที่ใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากๆนี้ มีส่วนหนึ่งใช้มากจนแทบจะเรียกมีลมหายใจเป็นอินเตอร์เน็ต และมีบางคนเข้าข่ายเสพติด

ทำให้เจนวายมีสไตล์การดำเนินชีวิตแบบเคลื่อนที่หรือ Mobile Life ตามประเภทของอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตัวไปทุกหนทุกแห่ง

ไปที่ไหนๆก็มีแต่พวกเจนวาย เจนเอ็กซ์ ก้มหน้าอยู่กับสมาร์ทโฟน

เจนวายบางคนใช้เวลากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน จนเข้าข่ายเสพติดอินเตอร์เน็ตหรือ Webaholic เอาคำท้ายมาจาก alcoholic คนติดเหล้า

คนติดเหล้าจัดๆนั้น พอตื่นขึ้นมาก่อนล้างหน้าแปรงฟันต้องกระดกเหล้าเสียก่อน 1-2 กรึ๊บ มิฉะนั้นจะมือสั่นทำอะไรไม่ได้

คนติดเน็ตก็เช่นกัน ตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำก็คือ เปิดสมาร์ทโฟนเช็คว่ามีใครส่งอะไรเข้ามาบ้างหรือที่เราส่งไปใครอ่านบ้าง

การใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตนี้ หน่วยสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพ ของชาวเอเชีย-แปซิฟิก 15 ประเทศ ของAIA Insurance Group ได้ข้อมูลที่น่าประหลาดใจว่า คนไทยใช้เวลานอนแค่ 6.3 ชั่วโมงต่อวัน น้อยที่สุดในบรรดา 15 ประเทศในข่ายสำรวจ

ในทางกลับกันกลับใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตมากที่สุดใน 15 ประเทศ คือ 5 ชั่วโมงต่อวัน

นอกจากใช้เวลาเกือบเท่ากับเวลานอนแล้ว คนไทยยังใช้เวลากับอินเตอร์เน็ต(สื่อออนไลน์)มากที่สุดในบรรดากิจกรรมนอกเวลางาน

เมื่อถามว่ารู้สึกว่าใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตมากไปไหม 80% ของคนไทยที่ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าใช้มากไป

รู้ด้วยว่า ทำให้เหลือเวลาสำหรับการออกกำลังกายและทำกิจกรรมด้านสุขภาพน้อยลง และยังทำให้เกิดอาการไม่ดีกับร่างกาย จากการที่ร่างกายอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆ

เมื่อถามว่า เสพติดอินเตอร์เน็ตไหม 57% บอกว่าเข้าข่าย ซึ่งก็เท่ากับตัวเลขเฉลี่ยใน 15 ชาติ

เมื่อถามว่า อยากจะลดอาการเสพติดเน็ตไหม ทุกคนบอกอยากเลิกหรืออยากลด แต่ก็อดไม่ได้

สำหรับการใช้อินเตอร์เน็ตในเด็กผลการสำรวจความเห็นของบิดามารดา พบว่า เด็กที่ใช้อินเตอร์เน็ต นอนน้อยลงและมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เพราะร่างกายเคลื่อนไหวน้อยกว่าที่วัยเด็กควรจะเป็น

นี่คือผลสำรวจหรือโพลที่บริษัทประกันชีวิตเอไอเอทำขึ้นมาเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ตลาดประกันสุขภาพ

น่ากังวลกับข้อมูลนี้ เพราะแม้จะเป็นข้อมูลจากการสำรวจเมื่อปีก่อน มีการประเมินแนวโน้มไว้ว่า จะมีการใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตมากขึ้นในทุกประเทศที่ทำสำรวจ

เฉพาะประเทศไทย ปี 2561 คาดว่าจะมีคนไทยใช้สมาร์ทโฟนกว่า 90% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ โดยมีการจดทะเบียนถึง 90 ล้านเลขหมาย จากสถิติปี 2558ใช้อยู่ 87 ล้านเลขหมายจากจำนวนประชากร 67 ล้านคน

ลดเวลาใช้ท่องเน็ตได้ไหม

ได้ แต่ต้องมีอะไรมาทดแทน

อะไรล่ะที่จะมาแทนกิจกรรมท่องเว็บ ?