ชทพ.เชิญชวน"กล้าเพื่อ 9”ปลูกดอกดาวเรือง 99,999,999 ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รำลึก ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่พรรคชาติไทยพัฒนา นายวราวุธ ศิลปอาชา รองประธานมูลนิธิบรรหาร -แจ่มใส ศิลปอาชา และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน “กล้าเพื่อ ๙” โดยมีคุณหญิงแจ่มใส ศิลปะอาชา สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาเข้าร่วม อาทิ นายธีระ วงศ์สมุทร หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายจองชัย เที่ยงธรรม นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง รวมทั้งดารา คุณบอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ และครอบครัว แวดวงกีฬา คุณสินทวีชัย หทัยรัตนกุล ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน, คุณรังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค, คุณสุพรรณ ทองสงค์, พร้อมด้วยนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติ อย่าง คุณวรรณา บัวแก้ว, คุณมลิกา กันทอง, คุณอรอุมา สิทธิรักษ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยโครงการนี้มุ่งหวังในการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพยิ่ง รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเสมอมา

โครงการ “กล้าเพื่อ ๙” ได้จัดเตรียมกิจกรรมประกอบไปด้วยซุ้มหยอดเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง และซุ้มทำดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี มาร่วมกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานจะได้รับชุดหยอดเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ขนาดถาด 9 หลุม พร้อมเมล็ดพันธุ์ ดิน และคู่มือการปลูก

โดยนายวราวุธ กล่าวว่า “ความร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในสังคมไทย เป็นสิ่งที่เชื่อว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเน้นย้ำมาตลอด และรู้สึกยินดีที่ได้จัดโครงการ “กล้าเพื่อ ๙” และได้ส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่ประชาชนนาไปเพาะเลี้ยงต่อไปเพื่อให้ทันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองที่ถูกหยอดในถาดเพาะวันนี้จะถูกนากลับไปเพาะเลี้ยงต่อที่ จ.สุพรรณบุรี และในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 คณะผู้จัดโครงการ “กล้าเพื่อ ๙”จะได้ทาการแจกจ่ายต้นดาวเรืองจำนวน 99,999 ต้น ที่ร้านกาแฟชาติไทยคอฟฟี่ ถ.สุโขทัย ให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่พักอาศัย และอาคารสานักงานในเดือนตุลาคม จนเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9