ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ว่า SGF ห่วงใยลูกค้าและพร้อมเป็นเพื่อนในยามทุกข์และมีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่จังหวัดสกลนคร โดยมอบหมายให้ทีมงานสายธุรกิจ ออกเยี่ยมลูกค้าใน จังหวัดสกลนคร ทันที่หลังจากที่น้ำเริ่มลดลงพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นช่วยเหลือลูกค้ารายที่เสียหายมากพร้อมให้พักชำระหนี้จำนวน 2 เดือน ทันที
ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร

ดร.วิวัฒน์ฯ กล่าวอีกว่า การทำธุรกิจไม่ใช่การเป็นเฉพะลูกหนี้กับเจ้าหนี้ ธุรกิจทุกอย่างอยู่ได้เพราะลูกค้า การให้สินเชื่อต้องมีจรรยาบรรณ และเข้าใจลูกค้าเมื่อเกิดสภาวะทุกข์ร้อน และควรรีบลงไปให้ความช่วยเหลือโดยด่วน เพราะลูกค้าทุกคนเป็นเพื่อนแท้ SGF

นายเกริกเกียรติ กู้เกียรตินันท์ ตัวแทน บริษัท เอสจีเอฟฯ ลงพื้นที่ พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้กับพนักงาน สาขาสกลนคร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนายเกริกเกียรติ กล่าวว่า ได้มอบเครื่อง อุปโภค บริโภค ให้กับลูกค้าซึ่งเปิดร้านขายนาฬิกาอยู่ในตัวเมือง สกลนคร และมีอาชีพเสริมเป็น ดีเจ รายการวิทยุท้องถิ่น ภายในบ้านถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายโดยน้องดีเจนักจัดรายการ บอกว่ากระแส น้ำมาเร็วมาก ตั้งตัวไม่ทัน สูงประมาณ 60เซนติเมตร ไหลเข้ามาในร้านตั้งตัวเก็บของไม่ทันทำให้นาฬิกาได่รับความเสียหาย แต่ก็ขอขอบคุณ บริษัท ที่พักชำระการเก็บดอกเบี้ยให้ 2 เดือนในนามตัวแทนของชาวสกลนคร ขอขอบคุณ บริษัท เอสจีเอฟฯ และพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ที่ส่งสิ่งของมามอบให้ เป็นกำลังใจช่วยเหลือกันในยามตกทุกข์ได้ยาก ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน