เมื่อเวลา 19.00 น.ของวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ห้องประชุมแซฟไฟร์ อิมแพ็กอารีน่า เมืองทองธานี ได้จัดให้มีการมอบรางวัลสำหรับนักขายประกันชีวิตผู้ที่ติดคุณวุฒิในระดับต่างๆของรางวัล MDRT จำนวน 286 รายด้วยกัน

โดยผู้ทำหน้าที่มอบรางวัลครั้งนี้ได้แก่ คุณแอน มารี ลี Divisional Vice President -Client Strategic คุณลูซี่ ดิวานิ ประธาน MDRT เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2016 นางพรประภา สุกรีภิรมย์ ประธาน MDRT เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนปัจจุบัน(ปี 2017-2018) นายวัชระ อินทรชาติ ประธาน MDRT ประเทศไทยคนปัจจุบัน(ปี2017-2018) ,นายบุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช อดีตประธาน MDRT ประเทศไทย

นางนิตยา มาแก้ว ในฐานะประธานจัดงาน MDRT Celebration of Excellence กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ขึ้นมาว่า เพื่อเป็นการเชิดชูให้กับสมาชิก MDRT จำนวนทั้งสิ้น 286 ท่าน ซึ่งได้ทำผลงานในปี 2016 โดยรางวัลที่มอบครั้งนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ระดับด้วยกันก็คือ

1.Quarter Century คือสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป ซึ่งมี เพียง 1 ท่าน คือคุณสุนิสา เหลืองระฆัง ที่เป็นสมาชิกมาถึง 30 ปี 2.Honor Roll คือ สมาชิกตั้งแต่ ปีที่ 15 ขึ้นไป มี จำนวน 13 ท่าน 3.Life Member คือสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 37 ท่าน4.TOT คือ สมาชิกที่มีผลผลิต 6 เท่า ของระดับ MDRT มีจำนวน 47 ท่าน
5.COT คือ สมาชิกที่มีผลผลิต 3 เท่า ของระดับ MDRT มีจำนวน 188 ท่าน