เมื่อเวลา 07.10 น. วันที่ 12 ส.ค. 60 ที่พระลานพระราชวังดุสิต พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เสนอให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) โดยอ้างว่า มีการใช้งบส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการนำประชาชนมาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ได้มีการตรวจสอบดูแล้ว และได้มีการกำชับในเรื่องของการใช้งบให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับทุกประการ