"ทหาร 3 เหล่าทัพ" ยิงสลุตหลวง 21 นัด ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 12 ส.ค. 60 กองทัพเรือ กองทัพบก และ กองทัพอากาศทำการยิงสลุตหลวงพร้อมกัน ซึ่งกองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ ทำการยิงสลุตหลวง 21 นัด ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ป้อมวิชัยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ

ด้านกองทัพบก โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ทำการยิงสลุตหลวงจำนวน 21 นัด ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ท้องสนามหลวง

กองทัพบก โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

ขณะที่กองทัพอากาศ โดย กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงสลุตหลวง 21 นัด ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กองทัพอากาศ โดย กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน