ชัยวัฒน์ สุรวิชัย

คุณแม่บุญจันทร์ ที่เคารพรักที่สุดของลูกครอบครัวสุรวิชัยหนึ่ง. เดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่รักมีคุณค่าและความหมายต่อลูกมากที่สุด 1.วันที่ 9 สิงหาคม 2463 เป็นวันแม่ของลูก เป็นวันที่คุณแม่กำเนิดจากก๋งเฮวและคุณยายคำใส เฮวอนปี 2.วันที่ 17 สิงหาคม 2455 เป็นวันเกิดของป๋า คนที่รักแม่และแม่รักมากที่สุด
3. วันที่ 18 สิงหาคม 2499 เป็นวันเกิดน้องเชฟ ลูกคนเล็กของแม่ ที่เกษียณในตำแหน่งพลเอกของกองทัพ ชีวิตของแม่ เป็นชีวิตเพื่อรักคน ตั้งแต่ก๋งยาย พี่น้อง และถัดมาคือป๋า ( บุญช่วย สุรวิชัย ) และถัดมาคือลูกๆวันเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่แม่ เป็นแม่ของลุกๆทั้ง 9 เริ่มจากพี่เอี้ยง 13/02/2485 มาถึงน้องเชฟ 18/08/2499
แม่ใช้เพื่อลูกๆทั้งหมด เพื่อลูกทุกคนที่แม่ให้ค่าน้ำนมจนลูกเติบใหญ่ ที่เป็นคนดีของครอบครัวและเพื่อส่วนรวมแม่สอนความรักให้ลูก เป็นความรักที่ให้ตัวเองและคนอื่น ลูกของแม่จึงมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่แก่ทุกคนในชีวิตแม้แม่จะจากไป ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2537 นอกจากอัฐิของแม่ ความเป็นแม่ยังอยู่ในใจลูกทุกคนเสมอ

•นอกจากป๋าและลูกๆ ฯ ผู้ที่แม่รักและเทิดทูนมากที่สุด คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ของในหลวงร. 9 นอกจากพระสิริโฉมที่งดงามที่สุด ความรักต่อในหลวงและลูกๆ และความรักในพสกนิกรชาวไทยของพระองค์ แม่สอนลูกให้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในหลวงร. 9 ที่ทรงรักและทำเพื่อประชาชน

1.คุณแม่ครับ จำได้ไหมครับ วันนั้นตอนลูกยังเยาว์วัย ยายได้พาลูกไปรับเสด็จพระราชินีที่เสด็จมาลำปางพระองค์หยุดรถยนต์พระที่นั่ง พูดทักทายยาย ซึ่งก้มลงกราบฯ และลูกก็ทำตาม เป็นความใกล้ชิดที่สุดครั้งหนึ่ง

2.คุณแม่ครับ ลูกได้มีโอกาสพิเศษหลายครั้ง ที่ได้รับเสด็จในหลวงและสมเด็จฯ ในการเสด็จมายังจุฬาฯในช่วงที่ลูกทำหน้าที่นายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ ในปี 2514 ซึ่งลูกได้เล่าให้คุณแม่ฟังเมื่อกลับไปบ้านลำปาง

3.คุณแม่ครับ อีกเรื่องหนึ่งที่พิเศษในชีวิต ในวันประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของไทย 14 ตุลาคม 2516 คณะของลูก อันประกอบด้วย อ.ธีรยุทธ บุญมี , ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ฯลฯ รวมทั้งตัวลูกที่ได้หลบภัยจากผู้มีอำนาจฯ เข้าไปในพระราชวังสวนจิตร ในช่วงเช้า ร่วมกับนักศึกษาประชาชนเรือนพันหลังจากได้ช่วยจัดการประสานกับสำนักพระราชวัง เพื่อเคลื่อนย้ายนักศึกษาประชาชนออกไปอย่างปลอดภัยช่วงจังหวะหนึ่ง ที่คณะเราไม่ทราบมาก่อนว่า จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จฯและพระเทพ ฯลฯที่ได้ให้ผู้ติดตามฯ จัดกาแฟและอาหารเช้าให้ บนถนนเล็กๆในสวนจิตรฯ และรับสั่งเล่าเรื่องในหลวงฯให้ฟังฯลฯ คุณแม่ครับ นี่เป็นเพียงเรื่องสั้นๆที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อย ที่ได้กล่าวถึง “ แม่ของแผ่นดิน “ ในครั้งหนึ่งชีวิตลูก84 ภาพน่ารักภาพหายากของ "พระราชินี" ! http://youtu.be/6bKguntJyGU

สอง. เธอคือ รอยยิ้มของในหลวงร. 9 มารดาของในหลวงร. 10 และเป็นแม่แห่งแผ่นดินของพสกนิกรไทยแม่ของแผ่นดินที่ประชาชน คุณแม่และลูกเทิดทูน มีเรื่องราวสุดพิเศษ ที่เล่าได้ตลอดไม่จบไม่สิ้น

1. “She’s my smile มีเรื่องเล่าถึงบทสัมภาษณ์ที่ในหลวงพระราชทานสัมภาษณ์นักข่าวต่างประเทศ เมื่อปีพ.ศ.2503 ครั้งเสด็จฯเยือนยุโรปและสหรัฐอเมริกา นักข่าวกราบบังคมทูลถามว่าเพราะเหตุใดพระองค์ถึงทรงเคร่งขรึมนัก ไม่ทรงยิ้มหรือพระสรวลบ้างเลย ในหลวงทรงชี้ไปที่ พระราชินีซึ่งประทับอยู่ข้างๆ พร้อมกับตอบว่า “She’s my smile (นั่นไงยิ้มของฉัน)”

2.“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีโครงการพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการทั่วประเทศ ทรงมุ่งให้ราษฎรให้กินดี อยู่ดีขึ้นทุกภาค งานที่ทรงทำนี่ ทำโดยไม่มีวันหยุดมาเกือบ 60 ปีแล้ว ทรงทำโดยไม่เบื่อหน่าย เพราะเป็นงานที่ทรงทำ ด้วยความรักที่มีต่อประชาชน ในห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีแต่แผนที่ประเทศไทยทุกภาคเต็มไปหมด...”พระราชดำรัส ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเมื่อวันที่ 11 สิงหา 2552

3. บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 9 “ดรีมออฟ เลิฟ ดรีม ออฟ ยู” หรือเพลง “เทวาพาคู่ฝัน” เนื้อหาของเพลงฉายชัดถึงความโรแมนติกในพระองค์ แม้กระทั่งนิตยสารนิวส์วีคของสหรัฐอเมริกา ยังได้เลือกหยิบยกเนื้อเพลงภาษาอังกฤษหวานซึ้งบางท่อนของเพลงดังกล่าว ตีพิมพ์ประกอบการเผยแพร่ข่าว การอภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จฯ ถอดความเป็นภาษาไทย ความว่า“ในอาณาจักรแห่งหมู่มวลความฝันของฉัน...เธอคือราชินีของฉัน ได้โปรดอย่าปล่อยให้ฉันได้แต่เพียงฝัน ช่วยทำให้ฝันของฉันนั้นเป็นจริงขึ้นมาในดินแดนแสนมหัศจรรย์แห่งนี้” เพลงพระราชนิพนธ์ : เทวาพาคู่ฝัน (Dream of Love Dream of You) – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rCFk1KuzwsM

สาม. กลับมาศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของ “ สมเด็จ ฯ “ ผู้ที่ประชาชนไทยรักและเทิดทูนที่สุด

1.พระราชสมภพ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "สิริกิติ์" มีความหมายว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2.ทรงหมั้น วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2491 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยมี หม่อมหลวงบัวและหม่อมราชวงศ์ หญิงสิริกิติ์ เข้าเฝ้าฯ ถวายการพยาบาลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวรแล้วก็ได้ทรงหมั้น หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นการภายในเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492

3. อภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงสายสะพายนพรัตน์ราช วราภรณ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดการ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้น ณ วังสระปทุม และโปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

4. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี หลังจากครองราชย์สมบัติอย่างกะทันหัน พระบาทสมเด็จพระหัวอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธี บรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 และ โปรดฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

5. พระราชโอรสและพระราชธิดา 4 พระองค์ 1.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5 เมษายน พ.ศ. 2494 2.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักราดิศรสันตติวงศ์ เทเวศรธำรงสุรบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์ สวางควัฒน์บรมขัตติยราชกุมาร ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2495

ต่อมาทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมุฏราชกุมาร เมื่อ พ.ศ. 2515 3.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ต่อมาทรงได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. 25204.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2500

6. สำเร็จราชการแทนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออกผนวชเป็นเวลา 15 วัน ระหว่าง วันที่ 22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน และระหว่างที่ผนวช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธย เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ปีเดียวกัน

7. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทางสำนักพระราชวังและพระราชสำนัก ได้ออกพระนามาธภิไธยใหม่หลังจากที่ในหลวงรัชการที่ 9 สวรรคต

@ พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ www.coj.go.th/day/queen/queen.html

@ พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ตอนที่ 1 ... – YouTube ▶ 5:31 https://www.youtube.com/watch?v=p7jXHz5W2Cg

@ 'สองดวงใจคู่แผ่นดิน' 60 เรื่องราวแห่งรัก – Facebook https://www.facebook.com/notes/scb-thailand/.../386048754778/
คุณแม่ครับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฯลฯ พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยแท้. แม่ของแผ่นดิน ที่คนทั่วไทย เคารพรักและเทิดทูนอยู่ในใจมาตลอด
พระราชินีที่สุดประเสริฐ มีชีวิตอยู่เพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ( พระสวามี ) และรัชกาลที่ 10 ( พระราชโอรส) และประชาชนชาวไทย พสกนิกรของพระองค์
เนื่องในวาระสุดพิเศษของปวงชนชาวไทย วันเสด็จพระราชสมภพ ครบ 85 พรรษา ปวงชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยฯ ขอทรงพระชนมายุยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยไตลอดกาล ขอทรงพระเจริญ นายชัยวัฒน์ สุรวิชัย ( จิ๊บ ) 12 สิงหาคม 2560