ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วม ม.มหิดล เสริมศักยภาพเยาวชน จัดประกวด“SET เยาวชนดนตรี” ครั้งที่ 20 เปิดเวทีแสดงความสามารถด้านดนตรี ไม่จำกัดแนวเพลงและเครื่องดนตรี ใน “SET เยาวชนดนตรี” ครั้งที่ 20 นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคน โดยนอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจผ่านการส่งเสริมกีฬา และการสร้างความดีแล้ว ดนตรีนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้การส่งเสริมดนตรีแก่ทั้งเยาวชน ไปจนถึงผู้สูงอายุ เพราะดนตรีเป็นภาษาสากลที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย และคนทุกสถานะ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่คนทุกกลุ่ม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” “สำหรับ SET เยาวชนดนตรีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนี้ ได้เป็นจุดตั้งต้น สร้างเยาวชนให้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จ ทั้งในระดับประเทศ ระดับเอเซีย และระดับนานาชาติ มาแล้ว ในแต่ละปีมีเยาวชนเข้ามาสมัครประมาณ 300-500 ผลงาน ในปีที่ 20 นี้ ตั้งเป้าหมายที่จะมีเยาวชนเข้ามาสมัครกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น และได้เห็นประเภทดนตรีที่เข้าร่วมประกวดหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นเสน่ห์ของเวทีการประกวดนี้ในทุก ๆ ปี และที่สำคัญ คือการได้เห็นความสำเร็จของน้อง ๆ เยาวชน ประสบความสำเร็จจากการนำประโยชน์ของดนตรีไปสร้างประโยชน์ต่อทั้งด้านการเรียน การงาน และการใช้ชีวิต โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนความรู้ด้านการบริหารเงิน ซึ่งเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนชีวิตที่ดี” นางเกศรากล่าว รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงสิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากเข้าประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ซึ่งเปรียบเสมือนกับบทเรียนที่สำคัญบทหนึ่งของชีวิตเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรี ไม่ว่าจะผลการแข่งขันออกมาจะชนะหรือไม่ก็ตาม หากเยาวชนเหล่านี้ต้องพบเจอกับความยากลำบาก และความผิดหวังในอนาคต เขาก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ แก้ปัญหา และสามารถยืนหยัดต่อไป ซึ่งในการประกวดแข่งขัน คณะกรรมการซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชน ก็จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้มีประสบการณ์ และก้าวผ่านบทเรียนของชีวิตไปได้อีกบทหนึ่ง” รศ. ดร.สุกรี กล่าว ทั้งนี้การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย มีเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีการประกวดแล้วกว่า 18,800 ราย สำหรับเยาวชนที่ได้เติบโตจากเวทีนี้จำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักดนตรีอาชีพในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อาทิ นายชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ (กีต้าร์ คลาสสิค) นางสาว ตปาลิน เจริญสุข (เชลโล่) นายเอกชัย เจียรกุล (กีต้าร์ คลาสสิค) นางสาวอรณัส ยืนยงหัตถภรณ์ (ขับร้องคลาสสิค) ด.ช. ณธัญ วิทยะสิรินันทน์ (เปียโน) นายต้นตระกูล แก้วหย่อง (โปงลาง) และด.ช.ชัยธวัช อติโภภัย (เปียโน) ทั้งนี้ การประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ชิงรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษา โดยผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จะได้รับทุนการศึกษาด้านดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสำหรับครู ผู้ฝึกสอนที่ลูกศิษย์เข้ารอบชิงชนะเลิศอีกด้วย รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 1.8 ล้านบาท เยาวชนผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 2560 เริ่มแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 25-26 พฤศจิกายน และชิงชนะเลิศในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.music.mahidol.ac.th สอบถามโทร 0-2800-2525 ต่อ 3117, 3109