ชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เปิดเผยว่า ซีพี-เมจิ ในฐานะผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ ตราเมจิ ได้เป็นส่วนหนึ่งใน “เมืองเสมือนจริง คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ” ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงสำหรับเด็ก โดย ยกโมเดล “โรงงานนมจำลอง เมจิ” เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความสนุกให้กับน้องๆเยาวชน ภายใน “โรงงานนมจำลอง เมจิ” น้องๆจะได้สวมบทบาทในการประกอบอาชีพแบบผู้ใหญ่ เหมือนอยู่ในโลกแห่งความจริง ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมด้วยเครื่องมือที่ใช้จริงในห้องแล็บของโรงงานนมเมจิ เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตนมจนถึงบรรจุขวด ได้ชิมนมสดคุณภาพดีที่พวกเขาได้ลงมือผลิตเอง และตลอดจากเรียนรู้ยังมีการสอดแทรกความรู้ให้เยาวชนทราบถึงคุณประโยชน์ของนมและปลูกฝังให้เด็กๆรักการดื่มนม ที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี ตามแนวคิด “ชีวิตดี มีได้ทุกวัน” นอกจากซีพี-เมจิ จะเปิดโรงงานนมจำลองให้เยาวชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมสนุกแล้ว ยังจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรและคู่ค้า “เติมสุข พาน้องสนุก” เพื่อเปิดโอกาสแก่ลูกหลานเกษตรกรโคนมผู้ส่งน้ำนมดิบให้กับบริษัท ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆด้วย โดยจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกิจกรรม “เติมสุข พาน้องสนุก ครั้งที่ 4” ชาวซีพีเมจินำน้องๆโรงเรียนป่าไม้อุทิศ2 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ร่วม 30 คน เข้ามาตะลุยคิดส์ซาเนีย และได้ร่วมเรียนรู้ในโรงงานนมจำลอง เมจิ ส่วนกิจกรรมครั้งล่าสุด “เติมสุข พาน้องสนุก ครั้งที่ 5” น้องๆ โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง จนนทบุรี ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้ง 30 คน ได้มาสวมบทอาชีพในฝัน ได้เล่นสนุกและเรียนรู้ทุกๆขั้นตอนการผลิตนมเมจิกันอย่างใกล้ชิด