ในโอกาสบริษัทก้าวสู่ปีที่ 38 เพื่อเป็นการตอกย้ำแบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” เปิดตัวโครงการ “เติมพลังไฟ ให้หัวใจอบอุ่น” ปี 2 แบ่งปันความสุขความให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายแก๊สหุงต้ม 1 ถังจะมีค่า 1 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2560 รายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนน้องๆ อายุ 2-6 ขวบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯให้ได้รับอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ