ด้วยเชื่อว่าคนที่มีคุณภาพย่อมมีศักยภาพมากกว่าในการจะสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล และ ผู้อำนวยการ สถาบันเอพี อะคาเดมี่ เปิดเผยว่า ในปีนี้เอพีได้ยกระดับความเข้มข้นของสถาบัน AP Academy สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทันกับยุคสมัย ก้าวทันกระแสยุคดิจิตอล ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. Experiential Learning การเรียนรู้มุ่งสู่การลงมือทำจริง ผ่านการ
เปิดตัว “เอพี อะคาเดมี่ แล็บ” (AP Academy Lab) แล็บเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาฯ แห่งแรกในประเทศไทย
พัฒนาขึ้นภายใต้เป้าหมายในการพัฒนาคนของเอพีเรื่องการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Experiental Learning) ที่ต้องการสถานที่ที่ครบครันด้วยเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ นำมาสู่การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตแห่งการอยู่อาศัยในยุคดิจิตอลและโลกอนาคต ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ 2. Digital Education การเปลี่ยน Platform การเรียนรู้ให้ก้าวทันโลกดิจิตอล และเด็ก Gen C ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เข้าถึงได้ตลอด 24 ชม. โดยในปีนี้เราได้มีการลงทุนพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ที่เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ เช่น Workplace by Facebook การทำ AP Learning Application ที่จะเปลี่ยนการอบรม และทดสอบไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์ หรือการนำเทคโนโลยี VR เข้ามาผสมกับการสอน เป็นต้น และ 3. Knowledge Transformation การมุ่งส่งต่อองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือไอเดียใหม่ๆ ได้จริง นายขจรศักดิ์ อุดมวัฒนชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หนึ่งในนักศึกษาฝึกงานโครงการ เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2017 กล่าวว่า “รู้สึกโชคดีมากเลยครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2017 หลังจากเข้ามาฝึกงานที่เอพีได้ประมาณ 3 สัปดาห์ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย อาทิ การเข้ามาอยู่ในบรรยากาศการทำงานจริง เจอกับสถานการณ์จริงที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สิ่งเหล่านี้ทำให้สามารถมองเห็นอาชีพในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น และเอพี ทำให้ผม เข้าใจอย่างลึกซึ้งโดยการใช้สถานที่ในการสอนเสมือนจริง อย่าง เอพี อะคาเดมี่ แล็บ มาสนับสนุนการสอนในแต่ละส่วน” ขณะที่ นางสาวศรัญยา สุรชัยพิทักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2017 อีกท่าน กล่าวเสริมว่า “เอพี ให้โอกาสในด้านของการลงมือทำงานในสถานการณ์จริง โดยมีโค้ชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ โดยส่วนตัวมองว่าการได้ลงมือทำจริงและได้เห็นของจริง ย่อมดีกว่าการเรียนรู้จากในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว เอพี มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งอุปกรณ์ และสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้สนับสนุนให้คนในองค์กร รวมถึงนักศึกษาฝึกงานสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพขจรศักดิ์ - ศรัญยา ‘สถาบันเอพี อะคาเดมี่’ แล็บการเรียนรู้ที่ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์ เปิดกว้างสำหรับทุกคน ทั้งบุคลากรในสายงาน เพื่อจะได้มาแชร์ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ออกไปสู่สาธารณะ รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในตลาดแรงงานประเทศไทย และประชาชนทั่วไป … ติดตามข้อมูลได้ที่ www.apthai.com และ www.facebook.com/APthai