บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท สาระดี จำกัด จัดประกวดสารคดีเชิงข่าวระดับอุดมศึกษา “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12” หัวข้อ “เรื่องเด่นประเด็นสังคม” โดยเลือกทำเกี่ยวกับ ข่าวเตือนภัย ข่าวแปลก ข่าวอาชญากรรม ข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคม และข่าวประเด็นจากโซเชียล ผลงาน 16 ทีมจะได้เผยแพร่ในรายการเรื่องจริงผ่านจอ และคัดเลือกเหลือ 8 ทีมได้เข้าค่ายแข่งขันเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาทีมชนะเลิศซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมทั้งโครงการกว่า 1,000,000 บาท นิสิต นักศึกษา ที่สนใจรวมทีม 3 คน โดยไม่จำกัดภาควิชา คณะ และชั้นปี สมัครและร่วมกิจกรรมอบรมที่จัดขึ้น เพื่อให้มีสิทธิ์ผลิตและส่งผลงาน ได้แก่ ภาคกลาง - วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพฯ, ภาคเหนือ - วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ภาคใต้ - วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี www.facebook.com/thairealtv.singha และโทรศัพท์ 096-295-5962,062-951-9493 - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ [email protected] ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เพจ "สยามรัฐ สตรี-เยาวชน"