กระทรวงสาธารณสุข พร้อมภาคีเครือข่ายกว่า 30 องค์กร ร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ชูประเด็น “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0” 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ที่เมืองทองธานี

วันที่ 30 ส.ค.60 ที่ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0 : THAI HERBAL PRODUCTS 4.0 – A CHARM OF THAINESS” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 ให้นายทองสา เจริญตา อายุ 80 ปี จาก จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านการรักษาไข้หมากไม้ ประดง ฝี ไข้ นิ่วในไต สัตว์พิษกัดต่อย โรคเลือด ริดสีดวง โรคเด็กและสตรี โรคบุรุษ

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันพัฒนาพืชสมุนไพร ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจร สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชาติและประชาคมโลกได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งการพัฒนาสมุนไพรถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564 )

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมและประกวดผลงานวิชาการ การจัดตลาดความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก การจัดแสดงสวนสมุนไพร การจัดแสดง ลานวัฒนธรรม การแสดงภูมิปัญญาอาหารและการแพทย์พื้นบ้าน และการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านสุขภาพ 4 ภาค บริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน และความก้าวหน้าของการพัฒนาแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย นวัตกรรมและงานวิจัย และกิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจด้านสมุนไพร รวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และการจัดประกวดรางวัล Prime Minister Herbal Awards : PMHA ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผู้ประกอบการสมุนไพร ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่น ยาสมุนไพรดีเด่น เครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่น และอาหารเสริมสมุนไพรดีเด่น ขอเชิญประชาชนเที่ยวงานซื้อหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ และรับบริการต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 3 กันยายน 2560 ในเวลา 10.00 - 20.00 น.ณ ฮอลล์ 6 -8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี