มร.แดเนียล คอช กรรมการผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ “โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม” หรือ Covestro Eco-Education Training โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้ช่วยคณบดี งานด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ โรงแรมโนโวเทล ริมแพ รีสอร์ท ระยอง โครงการ “โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม” หรือ Covestro Eco-Education Training กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องการนำองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการอบรมให้แก่ครูเพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกฝังจิตสำนักเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดอบรมสร้างครูต้นแบบในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตัวแทนครูในเขตกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง เข้าร่วมการอบรม