กว่า 16 ปีที่ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย หรือ RMHC Thailand ได้มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัว โดยเน้นการดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ล่าสุด มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก หลังที่ 3 ณ อาคารสก. ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 617 ตรม. รองรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้ทั้งหมด 41 เตียง
เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กผู้ยากไร้ได้เข้าพัก ในระหว่างที่บุตรหลานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ให้บริการบ้านพักชั่วคราว ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และมีเป้าหมายให้ที่พักแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กไม่ต่ำกว่า 15,000 เตียงต่อปี  ศ.นพ สุทธิพงศ์  และ มร.เฮสเตอร์ มร. เฮสเตอร์ ชิว รองประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย กล่าวว่า นับเป็นบ้านพักพิงฯ หลังที่ 3 ที่ขยายความช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในนามของมูลนิธิฯ ผมขอขอบคุณผู้มีจิตกุศลทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนทำให้เกิดบ้านพักพิงฯ หลังใหม่นี้ เพื่อร่วมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัว รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของ หรือแม้แต่การสละเวลาเพื่อเป็นจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ห้องนอนรวมหญิง ด้าน ศ. นพ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า จากการศึกษาดูงานบ้านพักพิงฯ ของมูลนิธิฯ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ได้เห็นความตั้งใจจริงของมูลนิธิฯ จึงให้สร้างบ้านพักพิงแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเป็นที่พักพิงของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ซึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์จากการหาที่พักและยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเดินทางไกลและมีเวลาใกล้ชิดบุตรหลานมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยเด็กมีกำลังใจและสามารถฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้น