ก.วัฒนธรรมพิมพ์แผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ "ร.9" 3 รูปแบบกว่า 10 ล้านฉบับแจกปชช.ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมจัดทำแอปพิเคชั่นและเออาร์โค้ดดาวน์โหลดเก็บเป็นที่ระลึก

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าวภายหลังประชุมคะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 5/2560 ที่ห้องประชุมศรีอยุธยา ชั้น 1 หอวชิราวุธานุสรณ์ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ฉบับประชาชน และคณะอนุกรรมการจัดทำแผ่นพับที่ระลึก พร้อมเปิดตัวต้นฉบับแผ่นพับที่ระลึก ที่จัดทำแล้วเสร็จ 3 รูปแบบ เพื่อแจกผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 10 ล้าน 3 แสนฉบับ ประกอบด้วยแบบที่ 1 ฉบับภาษาไทย จัดพิมพ์ จำนวน 9 ล้าน 8 แสนฉบับมีเนื้อหา 8 หัวข้อ ได้แก่ พระราชประวัติจอมกษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ พระปรีชาเกริกไกรไปทั่วหล้า พระราชกรณียกิจเพื่อปวงประชา พระราชดำริพัฒนาเทิดถาวร พระเกียรติยศปรากฏทั่วสากล ดิเรกดลถวายพระเพลิงเถกิงนุสรณ์ พระเมรุมาศสูงส่งอลงกรณ์ และเจิดกำจร กำหนดการพระราชพิธี แบบที่ 2 ฉบับภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์ 1 แสนฉบับแจกคณะทูตานุทูต และชาวต่างชาติ ส่วนแบบที่ 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ ทศพิธราชธรรม พระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ราชรถ พระยานมาศ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แจกในงานนิทรรศการภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พ.ย. 2560 เบื้องต้นกำหนดจัดพิมพ์ 6 แสนฉบับ และจะเพิ่มเติมให้ได้ประมาณ 3 ล้านฉบับ เพื่อรองรับประชาชนที่คาดว่าจะมาเข้าชมวันละกว่า 1 แสนคน

“แผ่นพับที่ระลึกออกแบบให้ขนาดพกพาได้สะดวก เหมาะสำหรับนำไปใส่กรอบเพื่อบูชา ทั้งนี้ได้คัดเลือกภาพที่มีความสำคัญเป็นภาพประวัติศาสตร์ของชาติ โดยเฉพาะแผ่นพับด้านหน้า อาทิ ภาพขณะเสด็จขึ้นครองสิริราชย์สมบัติ ขณะทรงผนวช ขณะเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนด้านหลังเป็นภาพขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ”

นายวีระ กล่าวการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ รวม 9 รายการ ว่า ในส่วนของจดหมายเหตุฉบับทางการเรียบเรียงเหตุการณ์ได้แล้วกว่า 2 พันหน้า จดหมายเหตุฉบับประชาชน และฉบับสื่อมวลชน คืบหน้าร้อยละ 30 บทกวีนิพนธ์อยู่ระหว่างจัดพิมพ์หนังสือชื่อพระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย หนังสือและซีดีบทเพลงแสดงความอาลัยคัดเลือกบทเพลงแย่งเป็นลูกทุ่ง 99 เพลง ไทยสากล 99 เพลง พร้อมจัดทำหนังสือและซีดีในชื่อบทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์” จดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ เสร็จแล้วจำนวน 9 ตอน หนังสือพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์จัดทำต้นฉบับเสร็จแล้ว 13 พระองค์ ส่วนหนังสือพระเมรุมาศสมัยรัชกาลที่ 9 รวบรวมข้อมูลได้แล้ว 63 พระองค์ หนังสือพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพฯ คืบหน้าร้อยละ 30 และหนังสือนวมินทรา ศิรวาทราชสดุดี บทร้อยกรองได้จัดทำต้นฉบับแล้วเสร็จอยู่ระหว่างจัดพิมพ์

ด้าน ดร.ยอดขวัญ สวัสดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัฑนศิลป์ ม.ศิลปากร กล่าวว่า ได้ใช้รูปแบบแนวคิดการก่อสร้างพระเมรุมาศมาออกแบบ อีกทั้งยังนำรูปแบบของดอกดารารัตน์ มาจัดทำเป็นรูปแบบกราฟฟิกเป็นส่วนปิดประดับบริเวณด้านบนแผ่นพับ ซึ่งการจัดวางรูปแบบทั้งภาพและเนื้อหาดำเนินการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบความเรียบร้อยอีกเล็กน้อยก่อนดำเนินการจัดพิมพ์ทั้งหมด นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีดิจิทัล เออาร์โค้ด หรือ เทคโนโลยีเสมือนจริง มานำเสนอรายละเอียดภายในแผ่นพับให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ แอปพลิเคชั่น แซปป้า (Zappar) เพื่อสแกนสัญลักษณ์บนแผ่นพับในการเข้าชมข้อมูล อาทิ วีดิทัศน์สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ รวมทั้งข้อมูลแผ่นพับที่ระลึกฉบับดิจิทัลทั้ง 3 รูปแบบ ส่วนเออาร์โค้ด สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นชื่อ ARZIO เพื่อสแกนแผ่นพับที่ระลึก ในการรับชมภาพ พร้อมเสียงประกอบ รวมทั้งภาพพระเมรุมาศแบบ 3 มิติอีกด้วย