วันที่ 12กันยายน 2560 บรรยากาศพสกนิกรชาวไทยแต่งกายไว้ทุกข์สีดำสุภาพเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 22.07 น.จากกำหนดเดิมเวลา 21.00น. เนื่องจากยังมีประชาชนเข้าแถวรอกราบสักการะพระบรมศพในมณฑลพิธีสนามหลวงเป็นจำนวนมาก ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 47,735 คน รวม 313 วัน มี 10,461,772 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 3,804,727.75 บาท รวม 313 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 777,520,455.01 บาท

สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 21.00 น. เฉลี่ยแล้วประมาณวันละ 2 หมื่น ถึง 3 หมื่นคน และเนื่องจากสภาพอากาศในตอนนี้ร้อนมาก ขอให้ทุกคนแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์ ที่ไม่รัดหรืออึดอัดมาก เตรียมร่มไปกันแดด กันฝน เดินทางไปโดยรถสาธารณะสะดวกที่สุด ซึ่งมีบริการฟรีอยู่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง