นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง นางวิเศษลักษณ์ พงศ์จันทร์ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดี ในชื่อผลงาน "การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : หมู่บ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่"