บริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผนึกกำลังอีกครั้งในโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกร ปี 5 เพื่อค้นหาสุดยอดชุมชนชาวนายุคไทยแลนด์ 4.0 ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับชาวนาไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

วันนี้ (12 ก.ย.60) นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายสุรภูมิอุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 5 เรียลลิตี้เกมปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ สตูดิโอ กันตนา รัชดาฯ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

นายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด

นายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า The Super Farmer เกมเกษตรกร ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมแข่งขันมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การันตีจากคุณภาพผลผลิตดีขึ้น ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นประมาณ 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นทุนการผลิตลดลงประมาณ 500-1,500 บาทต่อไร่ด้วยเช่นกัน มีการต่อยอดพัฒนาไปยังชุมชนชาวนาข้างเคียง ส่งผลต่อการสร้างชุมชนชาวนาที่มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในอาชีพชาวนา สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชาวนาในหลายพื้นที่

กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับความพิเศษในการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 5 จะมีความแตกต่างกว่า 4 ปีที่ผ่านมา โดยการแข่งขันจะมีการต่อยอดพัฒนาระบบการผลิตข้าวของชาวนาก้าวขึ้นไปสู่ระบบการทำการตลาดข้าวด้วยตนเอง ตอบรับการพัฒนาของประเทศไทยในยุคที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถทำตลาดได้อย่างยั่งยืน โดยแบ่งภาระกิจการแข่งขันออกเป็น 14 ภารกิจ แยกออกเป็นด้านการผลิต ด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ด้านการตลาด และการบริหารงานเพื่อชุมชนสังคม ซึ่งทีมที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 5 ได้ถูกคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กรมการข้าวกำหนดประกอบด้วย 5 ชุมชน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 2.กลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 3.วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 4.วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และ5.กลุ่มนาแปลงใหญ่ไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นายสุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า การแข่งขันปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อค้นหาสุดยอดชุมชนชาวนายุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการแข่งขันจะมีระยะเวลากว่า 5 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาจนไปถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท