บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญเยาวชนร่วม “ประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ประเภทนักเรียน” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล การแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผลงานทั้งหมดจะถูกจัดแสดงภายในงาน “เดอะมอลล์ วันปลาสวยงามแห่งชาติ ครั้งที่14” ระหว่างวันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2560 (9 วัน) ... รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 กันยายน 2560 สอบถามได้ที่ 02-310-1442, 02-310-1928 และ E-Mail : poonthicha.tha@themall.co.th ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดจะเตรียมอุปกรณ์การจัดตู้ปลาพร้อมค่าพาหนะ โดยไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใด !!