ครูบุรีรัมย์คว้าทุน Fulbright

"สุรธี เครือบคนโท" ผอ.โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สังกัด สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เผยว่า ครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้รับทุน Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) จากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand) ประจำปี 2560 เดินทางไปศึกษาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย Appalachian state สหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกัน ครูกมลรัตน์ ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจแก่นักเรียนด้วย

ด้าน ครูกมลรัตน์ กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารทุกฝ่าย ทุกระดับ ที่สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่ภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีแรงบันดาลใจอยากสอบชิงทุน ประกอบกับโรงเรียนถนนหักพิทยาคม มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนด้าน STEM หรือสะเต็มศึกษา ก็ยิ่งทำให้มีความพยายามมากขึ้น เพื่อให้ได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ แนวคิด กระบวนการและเทคนิคทั้งในและต่างประเทศ

และอยากเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่าไม่ว่าจะมีข้อจำกัดใด ๆ ในชีวิต ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แท้จริง เราก็สามารถที่จะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตได้ อยากให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้