มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวีรภัทร สภากาญจน์ (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทน จำนวน 432,000 บาท แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ คุณสินีนุช คำธะนี พนักงานของบริษัทฯที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการของบริษัทฯที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความใส่ใจต่อคนรอบข้าง และพร้อมใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนอย่างเต็มที่