บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (WAFCAT) จัดพิธีมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กผู้พิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอินทัช วงศ์ไวยขจร รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย เป็นผู้ส่งมอบเก้าอี้ล้อเข็นในพิธีดังกล่าว