เมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่ตรวจการพัฒนาป้อมมหากาฬ โดยกล่าวว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจการพัฒนาป้อมมหากาฬ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และอนุรักษ์โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยได้พัฒนาปรับภูมิทัศน์ป้อม ซึ่งเป็นป้อมรักษาพระนครที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยทำความสะอาด กำจัดวัชพืช เก็บขยะ ทาสีป้อมและกำแพงเมือง ที่ผ่านมา กทม.ได้ปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านข้างบริเวณติดกับริมคลองโอ่งอ่าง โดยจัดทำสวนหย่อม ปูหญ้า และปลูกต้นไม้ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนใช้สอยริมคลองโอ่งอ่าง

ทั้งนี้ ในวันที่ 18 ก.ย. 60 สำนักการโยธาจะเข้ามาปรับพื้นที่ในบริเวณป้อมมหากาฬ สำนักสิ่งแวดล้อมจะตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม เป็นสถานที่รองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ