สุพรรณบุรี : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางดลใจ จองพานิช นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว The Soul of ทวารวดี Inspired by สุพรรณบุรี ภายใต้โครงการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมี นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวThe Soul of ทวารวดี Inspired by สุพรรณบุรี ภายใต้โครงการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยใช้ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว และถือว่าการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้การสนับสนุน อันเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่เฉพาะวงการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่จะกระตุ้นลงไปถึงเศรษฐกิจฐานราก หรือระดับชุมชน สามารถที่จะผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆ เช่น สินค้า OTOP ออกมาจำหน่ายได้ อาหาร เสื้อผ้า ที่พักอาศัย แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างไว้ สามารถที่จะนำมาขายตรงนี้ได้

“การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จ.สุพรรณบุรี เป็นการย้อนรอยอาณาจักรทวารวดี เมื่อ 3,000 กว่าปีที่แล้ว ที่ได้ชื่อว่าเป็นยุควัฒนธรรมสมัยแรกสุดแห่งสยามประเทศ ที่เชื่อว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ศาสนาที่แห่งนี้ แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นแหล่งค้าขายทางเรือสำเภา เข้ามาเกือบถึง จ.สุพรรณบุรี โดยมีการพบหลักฐานซากเรือและลูกปัด ที่มาจากประเทศจีน และโปรตุเกส โดยการนำเอาความสวยงามโดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์มากระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวจากกิจกรรมและโครงการที่ถูกกำหนดขึ้นมา จึงเป็นความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้นำในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกด้านเป็นการกระจายรายได้ไปยังชุมชนและพื้นที่ต่างๆของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 โดยต้องการให้นักท่องเที่ยว เกิดการท่องเที่ยวซ้ำใน จ.สุพรรณบุรี และกลุ่มจังหวัดดังกล่าวอย่างเป็นรูปประธรรม เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลและนับเป็นการยกระดับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ คือนำนวัตกรรมมาเป็นจุดขายจุดดึงดูด เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับการนำเสนอที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกด้วย" ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าว

สำหรับกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -16 กันยายน 2560 บริเวณวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ภายในงานประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียง The Soul of ทวารวดี Inspired by สุพรรณบุรี ซึ่งนำนวัตกรรมการท่องเที่ยวมาผสมผสานกับอารยธรรมทวารวดี ย้อนยุคไปเมื่อ3,000 กว่าปี มานำเสนออย่างลงตัว การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านแสดงสินค้า OTOP ของแต่ละพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงนักร้องชื่อดัง เป็นต้น