พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป1) เป็นประธานพิธีมอบธง D.A.R.E. และมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับครูตำรวจ D.A.R.E. ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จว.พิษณุโลก ในการจัดสัมมนาสร้างเครือข่าย D.A.R.E.และเพิ่มประสิทธิภาพครูตำรวจ D.A.R.E. ตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย D.A.R.E. ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ D.A.R.E. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้จัดให้มีพิธีมอบธง D.A.R.E และมอบเข็มเชิดชูเกียรติครูตำรวจ D.A.R.E. ในระดับสูงขึ้น จำนวน 903 คน เป็นไปตามแผนงานการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็ก เยาวชน และสถานศึกษา ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2560